Operations Research and Management Audit

ESG & Sustainability

Περιγραφή Σεμιναρίου

Στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον, κορυφαίες εταιρείες αναγνωρίζουν ότι τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά ζητήματα και τα ζητήματα διακυβέρνησης (ESG) εκτός από τα χρηματοοικονομικά κεφάλαια πρέπει να μετρώνται και να διαχειρίζονται. Αυτό το εκπαιδευτικό σεμινάριο, μέσα από μια σειρά δομημένων διαλέξεων, θα παρέχει στους συμμετέχοντες μια επισκόπηση των θεμελιωδών εννοιών και των απαραίτητων γνώσεων που απαιτούνται για την κατανόηση των ζητημάτων ESG που σχετίζονται με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες στην ελληνικά αγορά, το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο, τα οφέλη που προκύπτουν για τις εταιρείες που σχετίζονται με την ενσωμάτωση των ESG, καθώς και τις βέλτιστες πρακτικές που μπορούν να ακολουθήσουν για την ενίσχυση των επιδόσεων βιωσιμότητας των επιχειρήσεων τους.

 

Σκοπός

Οι κεφαλαιαγορές και ο χρηματοπιστωτικός τομέας ενστερνίζονται την ενσωμάτωση των παραγόντων ESG στις επιχειρηματικές πρακτικές τους, καθώς και στις αντίστοιχες απαιτήσεις εταιρικής υποβολής εκθέσεων. Οι εταιρικές μη χρηματοοικονομικές γνωστοποιήσεις και η διαφάνεια σε θέματα ESG εξελίσσονται με διάφορους τρόπους για να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη ζήτηση για πληροφορίες. 

Ως κεντρικό σημείο αναφοράς για εταιρείες, επενδυτές και ρυθμιστικές αρχές, τα Χρηματιστήρια μπορούν να διευκολύνουν τη ροή πληροφοριών, να ενισχύσουν το επίπεδο γνωστοποίησης και απόδοσης του ESG και να συμβάλουν σε πιο βιώσιμες κεφαλαιαγορές προσανατολισμένες στη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να δώσει τη δυνατότητα σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα Ανώτατα Στελέχη ελληνικών επιχειρήσεων τις απαραίτητες γνώσεις που απαιτούνται για την ολοκληρωμένη και αποτελεσματική διαχείριση των σχετικών ζητημάτων ESG για τις επιχειρήσεις τους και εύκολο εντοπισμό των σχετικών κινδύνων και ευκαιριών.

 

Στόχοι

Οι κύριοι στόχοι του σεμιναρίου ESG είναι οι εξής:

 • Αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σημασία της διαφάνειας των ESG και ανάδειξη των επιχειρηματικών ευκαιριών που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα.
 • Βελτίωση της διαχείρισης των ερωτημάτων των επενδυτών βάσει των ESG. 
 • Ενσωμάτωση σχετικών και σημαντικών δεδομένων ESG στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων των εταιρειών.
 • Αποτελεσματική εφαρμογή των επερχόμενων κανονισμών και πλαισίων ESG
 • Βελτίωση των επιδόσεων των ελληνικών εταιρειών στον τομέα των ESG

Βασικές πληροφορίες

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Το σεμινάριο διαρκεί 3 ημέρες - Συνολική διάρκεια 6 ώρες.

Η τοποθεσία, οι ημερομηνίες έναρξης - λήξης και λοιπές λεπτομέρειες θα αποστέλλονται σε προσωπικό μήνυμα (email) μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος του εκάστοτε σεμιναρίου.

Στα σεμινάρια με εξ' αποστάσεως εκπαίδευση το link για την παρακολούθηση θα αποστέλλεται σε εύκολο χρονικό διάστημα πριν από την έναρξη του σεμιναρίου.

Minimun αριθμός συμμετεχόντων: 10 άτομα

Που απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε:

 • Μέλη Δ.Σ.
 • Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη
 • Ιδιοκτήτες Ξενοδοχείων
 • Manager Ξενοδοχείων
 • Φοιτητές σε οποιαδήποτε βαθμίδα

Ενότητες

 • Ενότητα 1 - Εισαγωγή στα των ESG

Κατανοήστε τις βασικές αρχές των ESG, την επιχειρηματολογία τους, τις μεγατάσεις (megatrends) και τους συναφείς κινδύνους και ευκαιρίες.

 • Ενότητα 2 - Ρυθμιστικό τοπίο ESG

Κατανόηση του ρυθμιστικού τοπίου των ESG και των επερχόμενων απαιτήσεων που θα πρέπει να πληρούν οι εταιρείες.

 • Ενότητα 3 - Οικοσύστημα δεδομένων ESG

Κατανόηση του οικοσυστήματος δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών αξιολόγησης ESG, της ανάπτυξης της αγοράς, των επιδόσεων των ελληνικών εταιρειών και των περιορισμών των δεδομένων.

 • Ενότητα 4 - Δημιουργία της δομής διακυβέρνησης για τη βιωσιμότητα

Κατανοήστε πώς η δομή διακυβέρνησης ενός οργανισμού μπορεί να προωθήσει τη βιωσιμότητα.

 • Ενότητα 5 - ESG και δημιουργία αξίας

Κατανοήστε πώς οι οργανισμοί καθίστανται έτοιμοι να εφαρμόσουν την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς.

Βεβαίωση παρακολούθησης & Εκπαιδευτικό υλικό

Εκπαιδευτικό Υλικό: παρέχεται σε κάθε συμμετέχοντα σε μορφή βιβλίου ή σε ηλεκτρονική μορφή (για τα εξ' αποστάσεως σεμινάρια).

Βεβαίωση Παρακολούθησης: παρέχεται σε κάθε συμμετέχοντα / ανά σεμινάριο, εφόσον οι παρουσίες του καλύπτουν το 90% του εκπαιδευτικού σεμιναρίου.

Εισηγητές

Πασσάς Ν. Ιωάννης

Υποψήφιος Διδάκτωρ Λογιστικής στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ) της σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας, CMA, Συγγραφέας.

Ραγάζου Κωνσταντίνα

Απόφοιτη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2012) και κάτοχος δύο Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων.

Δρ. Γαρεφαλάκης E. Αλέξανδρος

Επίκουρος Καθηγητής Λογιστικής στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ) της σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας – Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων και Τουρισμού, FCPA, CMA, Συγγραφέας.