Operations Research and Management Audit

Οι Συνεργάτες μας

To εργαστήριο μας διαθέτει ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών που είναι σε θέση να εντοπίσουν και να αξιολογήσουν σε βάθος τις ιδιαίτερες ανάγκες της επιχείρησής σας, να προτείνουν τις ιδανικές λύσεις για την αντιμετώπισή τους και να τις υλοποιήσουν με τον πλέον αποδοτικό και συμφέροντα τρόπο.

ACMAS

Η ACMAS είναι μία εταιρεία παροχής υπηρεσιών. Στόχος της, να παρέχει ολοκληρωμένες και καθετοποιημένες Υπηρεσίες στους τομείς της Συμβουλευτικής Επιχειρήσεων στο ξενοδοχειακό κλάδο, της Λογιστικής, του Εσωτερικού ελέγχου και της Εκπαίδευσης μέσω ειδικά διαμορφωμένων εκπαιδευτικών σεμιναρίων.

SoftOne

Η SoftOne αποτελεί έναν από τους κορυφαίους ομίλους εταιρειών επιχειρηματικού λογισμικού. Εστιάζει στην ανάπτυξη, παροχή και υποστήριξη λύσεων ERP & CRM, υπηρεσιών Cloud & Mobility, επαγγελματικών λογιστικών λύσεων και στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής τιμολόγησης & EDI.

FMB

Η εταιρία FMB Accounting Services αποτελείται από μια ολοκληρωμένη ομάδα επιστημόνων με μεγάλη εργασιακή και ερευνητική εμπειρία. Η συνεργασία όλων μας δημιούργησε την ποιο ολοκληρωμένη εταιρεία στην ελληνική αγορά η οποία έχει ως σκοπό την πλήρη υποστήριξη των επιχειρήσεων που θέλουν να γίνουν ή/και να παραμείνουν ανταγωνιστικές μέσα στο σύγχρονο και απαιτητικό επιχειρηματικό περιβάλλον. 

ΕΛΙΝΕΣΕΕ

Eπιστημονικοό σωματείο «Ελληνικό Ινστιτούτο Επαγγελματιών Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου» και διακριτικό τίτλο «ΕΛΙΝΕΣΕΕ», με τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας, με έδρα την Αθήνα. Σκοπός του Ινστιτούτου είναι η ενίσχυση των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, η συνεργασία με αντίστοιχα ινστιτούτα και φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού, και η διεξαγωγή σχετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων.

Μινώα Ενεργειακή

Η Μινώα Ενεργειακή είναι ένας συνεταιρισμός από ιδιώτες και τοπικές επιχειρήσεις, ο οποίος με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και πολλών Δήμων που είναι μέλη του, διεκδικεί να έχει ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα στις ΑΠΕ, προωθώντας ταυτόχρονα την αειφορία και την αλληλέγγυα οικονομία.

ICAEW

Το Institute of Chartered Accountants στην Αγγλία και την Ουαλία είναι ένας επαγγελματικός οργανισμός μέλους που προωθεί, αναπτύσσει και υποστηρίζει ορκωτούς λογιστές και φοιτητές σε όλο τον κόσμο. Από τον Ιούλιο του 2022, έχει πάνω από 198.000 μέλη και φοιτητές σε 147 χώρες.

Grant Thornton

Η Grant Thornton LLP είναι η αμερικανική εταιρεία-μέλος της Grant Thornton International, του έβδομου μεγαλύτερου λογιστικού δικτύου στον κόσμο από συνδυασμένα έσοδα από αμοιβές. Η Grant Thornton LLP είναι ο έκτος μεγαλύτερος λογιστικός και συμβουλευτικός οργανισμός των ΗΠΑ.

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Ο ιστότοπος της Καρπάθου, φιλοξενεί την ιστορία του νησιού, καθώς προβάλλει τα ωραία μέρη της, τις παραδόσεις της και παροτρύνει τον κόσμο να την επισκεφτεί.

ΑΔΜΗΕ

Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) συστάθηκε σύμφωνα με το Ν. 4001/2011 και σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2009/72/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την οργάνωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, με σκοπό να αναλάβει τα καθήκοντα του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ). Στο πλαίσιο αυτό, σκοπός του ΑΔΜΗΕ είναι η λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του ΕΣΜΗΕ ώστε να διασφαλίζεται ο εφοδιασμός της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια με τρόπο ασφαλή, αποδοτικό και αξιόπιστο.

Παρατηρητήριο Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας Περιφέρεια Κρήτης

Το Παρατηρητήριο Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας είναι μια μόνιμη δομή της Περιφέρειας Κρήτης, με σκοπό τη διασύνδεση των επιχειρήσεων με τα ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, καθώς και την αποτύπωση του οικοσυστήματος καινοτομίας της Περιφέρειας Κρήτης.