«Εργαστήριο Επιχειρησιακής έρευνας και Διοικητικού Ελέγχου (ORAMA Lab)».

Σκοπός του Εργαστηρίου Επιχειρησιακής έρευνας και Διοικητικού Ελέγχου (ORAMA Lab), είναι η κάλυψη των ερευνητικών και διδακτικών αναγκών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, όπως προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό, και μεταδιδακτορικό. Επίσης, παρέχει δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση σε όλα τα πεδία της δραστηριότητας του.
Το Εργαστήριο αποβλέπει στην ανάπτυξη έρευνας η οποία θα εστιάζει σε γενικά και ειδικά επιστημονικά θέματα της επιχειρησιακής έρευνας, ανάλυσης οικονομικών κοινωνικών και δημογραφικών δεδομένων στην περιφερειακή κλίμακα καθώς και σε θέματα της διοικητικής λογιστικής, κοστολόγησης και ελέγχου.

 

Στις κύριες επιδιώξεις του Εργαστηρίου Επιχειρησιακής έρευνας και Διοικητικού Ελέγχου (ORAMA Lab) ανήκουν, μεταξύ άλλων:

 • η ανάληψη – αυτοτελώς ή από κοινού με άλλους φορείς – ερευνητικών έργων και προγραμμάτων
 • η υποστήριξη των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού με τη δυνατότητα εκπόνησης Διπλωματικών Εργασιών
 • η υποστήριξη του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού με ερευνητική κατάρτιση που θα προσφέρει σε υποψήφιους/υποψήφιες διδάκτορες
 • η κοινοποίηση των ευρημάτων του μέσω συνεδρίων, διαλέξεων, ημερίδων και δημοσιεύσεων σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά
 • η υλοποίηση εκπαιδευτικών, ερευνητικών και επιμορφωτικών δράσεων (π.χ., θερινά σχολεία, συνέδρια, συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας) για αναπτυξιακούς σκοπούς
 • καθώς και η πρόσκληση σημαντικών Ελλήνων και ξένων επιστημόνων που υπηρετούν το αντικείμενο της Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού

Το γνωστικό αντικείμενο του εργαστηρίου σχετίζεται με τη μεθοδική επιστημονική ανάλυση και μελέτη επίκαιρων θεμάτων της περιβαλλοντικής-κοινωνικής και εταιρικής διακυβέρνησης (ΕSG), Διοικητικής Λογιστικής, Επιχειρησιακής Έρευνας, Κοστολόγησης, Λογιστικού ελέγχου, Περιφερειακής Οικονομικής Ανάλυσης, αποτύπωσης και ανάλυσης δεδομένων, χρηματοοικονομικής και συναφών αντικειμένων (τραπεζικής, ασφαλιστικής και μάνατζμεντ) και αποτύπωσης δεδομένων.
Ειδικότερα δραστηριοποιείται σε επιστημονικές περιοχές όπως:

 

1. Ανάπτυξη Εφαρμογών για λήψη αποφάσεων

2. Ανάλυση Δεδομένων και αποτύπωση πληροφοριών

3. Λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων

4. Επιχειρησιακή έρευνα

5. Λογιστικές διαδικασίες και λογιστικός έλεγχος

6. Μοντελοποίηση και βελτιστοποίηση διοικητικών αποφάσεων

7. Επιχειρηματική Ευφυΐα και Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων

8. Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία

9. Διοικητική Λογιστική και Κοστολόγηση

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε: 2810 379 634

 • Σχεδόν 150 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές
 • Πάνω από 30 δημοσιεύσεις σε εθνικά περιοδικά και επαγγελματικές εκδόσεις
 • Πάνω από 50 εισηγήσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια με κριτές
 • Πάνω από 25 εισηγήσεις σε εθνικά επιστημονικά συνέδρια
 • 11 μονογραφίες – βιβλία
 • Πάνω από 600 ετεροαναφορές βασισμένες στο ερευνητικό έργο των μελών του εργαστηρίου.
Μετάβαση στο περιεχόμενο