Ξανθός Γεώργιος

Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ) της σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας – Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων και Τουρισμού.

Μιχαηλίδης Δημήτριος

Αναπληρωτής Καθηγητής Επιχειρησιακής Έρευνας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο) – Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Προϊστάμενος Τομέα Επιχειρησιακής Έρευνας & Στρατηγικής Ανάπτυξης Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) Κρήτης.

Δρ. Γαρεφαλάκης E. Αλέξανδρος

Επίκουρος Καθηγητής Λογιστικής στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ) της σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας – Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων και Τουρισμού, FCPA, CMA, Συγγραφέας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο